Geometri nedir? Hayatımıza sağladığı kolaylıklar nelerdir?

Mekân kavramını açıklayabilen, uzayda ve uzayın ölçülebilmesinde yararlanılan, cisimleri tek boyutlu, iki boyutlu,
üç boyutlu ve daha diğer boyutlarda ölçebilen, cisimlerin hacimleriyle alanlarıyla ilgili hesaplamalar yapmamızda yarayan matematiğin bir alt dalıdır.

Aynı zamanda matematik ile sınırlı kalmayıp diğer birçok bilimsel ve felsefik konularda etkili bir bilim dalıdır. Her ne kadar temelinde matematiğin var olduğu bilinse de matematikte kullanılan ölçümleri gerçek boyutlara aktarmada da aynı zamanda kullanılmaktadır.

Yunanca dilindeki kelime karşılığı yerin ölçülmesi anlamı taşımaktadır. Geometri ile sırasıyla tales, Pisagor, eflatun uğraşmış olsa da doğu medeniyetinde bu bilimle uğraşan ilk İslami
bilimciler daha çok adını duyurmaktadır.
Bunlar El-cezeri, Ali Kuşçu, Ömer Hayyam, Battani,
Biruni, El-Buzcani, Sabit Bin Kurra, El-Harezmî,
Ebul Kasım El Macriti, Gıyaseddin Cemşid,
Nasirüddin Tusi gibi birçok İslam âlimleri birçok matematik, geometri, fizik ve uzay teoremleri ile çalışmalar yaparak günümüzde halen önemini vurgulamaktadır.

Bu çalışmalar o zamanın teknolojik süreçlerini göz önüne alarak bahsetmek istersek;

ilk kaldıraçların kullanımı , güneş saati, fil su saati , kandil saati , abdest otomatı , saz çalan robot , masa makinesi ,
günümüzde halen kullanılmakta olan birçok matematik formülleri cebirsel tanımlar ve
birçok çözüm teknikleri , gezegenlerin hareketleri ve
dönüşümleri , ilk kez trigonometri de kullanılan “sinüs ve kosinüs” ifadeleri ve bunların bağlamları , dünyanın ilk kez yuvarlak olduğunu
ispatlayan teoremleri ve dünyanın hem kendi etrafında hem de güneş etrafında dönmesi hakkındaki çalışmalar , günümüzde bilinmeyen değişkenlerde kullandığımız “ x,y,z..”
gibi ibareleri ve 0 rakamını bulunması , matematikte
ve geometride ilk defa ondalıklı ifadelerin kullanılması gibi daha birçok yenilikler ilk İslam alimleri tarafından keşfedilmiştir.

Geometri nasıl ortaya çıktı?

Geometrini hayatımıza sağladığı kolaylıklar mimarlık, mühendislik, endüstriyel alanlar, simülasyonlar, bilgisayar programları ve grafikleri, sibertenik, tasarım, sanat gibi uğraş gerektiren konulardan en basit konulara değin hayatımızda biz farkında olmasak bile her daim kullanmakta ve iç içe bulunmaktayız.

Örnek olarak bir yapı uğraşında iken kullanacağımız malzeme miktarı, yapının temelleri ve birbiriyle bağlantılarını bulmak için yaptığımız hesaplamalar, video oyunlarında oyuncuların derinlik algısında ve hareketlere daha duyarlı hale getirebilmek için, mutfakta kullandığımız endüstriyel malzemeler ile yemek pişirmek, hergün kullandığımız basit bir tükenmez kalem de bile bir geometri hesaplaması vardır. 

Tarihin derinliklerine doğru yolculuğa çıkarsak, nil ırmağının yükselip taşması ile o zaman ki insanların uğraş içinde olduğu tarıma büyük zayiat vermesi sonucu bir çözüm arayışına girme gereksinimi çıkmıştır.

İnsanlar her ne kadar setler yaparak ağaçlar dikerek ya da duvarlar
örse de Nil nehrinin hangi zamanlarda, hangi düzeyde taşacağını bir türlü hesaplayamamışlardır.
Bir süre sonra o zamanın insanları gökyüzüne bakarak ilk Nil nehrinin taştığı gündeki gecedeki yıldız hareketlerini gözlemleyerek
kayıt altına alıp bir tarih hesaplaması içerisinde bulmuşlardır kendilerini.
Daha sonra artık bu tuttukları kayıtlar ile o zamana göre
uğraş verdikleri tarımı daha da geliştirerek nil nehrinin
taşmasından doğan zararları en aza indirmişler ve ekonomik anlamda diğer uluslara karşı güçlenmişlerdir.