Munker White yanılsaması nedir? Herkesin farklı algılamasına sebep olan şey ne?

Gözümümüz ışık desteği ile cisimlerin şeklini, rengini, hacmini tahmini değer ile hesaplayabilmemize yardımcı olmaktadır. Cisme bakılınca yansıyan ışık gözün saydam tabakasına gelir ve kırılır.
Bu saydam tabakada kırılan ışık ışınları göz bebeğine uğrar. Göz bebeği de gelen ışık miktarına göre irisin boyunu ayarlar ve göz bebeğinden geçen bu ışınlar göz merceğine gelir. Işınlar göz merceğinde tekrar kırılması ile ağ tabakadaki sarı benek üzerine düşer. Bu sarı benek üzerine düşen ışınlar ters görüntü oluşturarak bu görüntüyü görme duyu sinirlerine aktarır.

Görme duyu merkezinde elde edilen görüntü hakkında bilgiler değerlendirilir ve ters görüntü beyin tarafından düzeltilir. İşte bu görme olayında görme duyu merkezinde bu yanılsamadan dolayı beyin koordineli bir şekilde ayırt edemediğinden bir süre gecikmektedir.

Bu yanılsama kim tarafından ortaya atıldı?

Munker White yanılsaması Michael White tarafından ortaya atılmıştır. Bu yanılsama farklı algılarda farklı renk tonlarını yaratması sonucu optik bir yanılsamadır. Michael White, Munker yanılsamasından farklı olarak (gri renk tonlarından yararlanılan yanılsama )diğer renk çeşitleriyle optik bir yanılsama amacı içerisindedir ve sonraki süreçte zaten bu iki illüzyon birleştirilerek Munker-White olarak adlandırılmıştır.

Bu yanılsamanın amacı insanlardaki göz ve beynin görselleri nasıl karşılayıp ona göre dönüt vermesi ile ilgili bir çalışmadır. Bu illüzyon merkezde kullanılan renklerin aksine, merkezde bulunan resmin etrafındaki çerçevelerinin renk doygunluğuyla alakalıdır. Merkez de kullanılan resmin doygunluğu artırılırsa bu yanılsama tam gerçekleşmez.

Bu yanılsama merkezde bulunan görüntünün etrafını saran nesnelerin veya başka görsellerin rengine kayması sonucuna yol açmaktadır. Bu konuyla ilgili birçok sinirbilimci görselleri algılamadaki pigmentlerin bilgi aktarımından sorumlu sinir bildirimlerinin ortalamasından ortak bir renk oluşturduğunu düşünmektedir.

Bu ortalamalardan ötürü birçok insanda ki görselleri algılamadan sorumlu sinir bildirimleri birbirinden farklı olduğundan görsele bakan kişiyle bir başka bakan kişi arasında renk farkı oluşmaktadır.