Bilinçaltı nedir? Rüyaların bilinçaltı ile bağlantısı nedir?

İnsanlar günlük yaşantısında farkında olmadan birçok sesleri ve görüntüleri hafızasında yer etmektedir. Ancak bütün bu yaşadığı olayları hatırlaması mümkün değildir. Kişi kendisinin görmek ve duymak istediği durumlara odaklandığından ötürü etrafındaki diğer olayları fark etmemektedir.
Bilinçaltı insanlarda bilgisayarın yazılım programı gibi çalışmaktadır. Bilinçaltı insanlarda doğum anından itibaren ölümüne değin sürekli arka planda kendini yenileyerek çalışmaktadır. Öyle ki bu sistem sayesinde gördüklerini anlayarak zaman içerisinde kendini geliştirir, etrafındaki olayları anlamada çözüm üretir. Bilinçaltı beyin vücut ya da zihin beden eşliğinde çalışır.

Örnek olarak kişinin herhangi bir yerde ve saatte fark etmeksizin orada bulunduğu vakit etrafındaki her olguyu, her cismi, gördüğü insanların yüzlerini elinde olmadan hafızasında yer etmiştir. Bir süre sonra görmüş olduğu cisimleri ya da bir insanı daha önce bildiğini veya önceden tanıdığı bir durummuş gibi karşılar.

İnsan beyni tahmin edemeyeceğimiz kadar anıları, olayları, kişileri, her türlü bilgiyi kapsayabilecek şekilde bir sistemi vardır. Birçok bilim insanının bilinçaltı hakkında araştırmaları neticesinde insanlar, sadece görmek istediklerini, duymak istediklerini hafızasında yer ettiğini bu durumun aksine diğer durumları da hafızasında yer ettiğini kişinin sadece anılarında önemli olayların kesitleri değil diğer olgularında o anı içerisinde şekillendiğini öne sürmüştür.
Kişi diğer tüm olguları da hafızasında önemli olgular arasına alır ise, yaşamış olduğu o anıyı sanki bir saniye öncesiymiş gibi yaşamasına olanak sağlar.

Bilinçaltının özellikleri nelerdir?

  • Bilinçaltı olumsuz yönergeleri algıyamamaktadır. Örnek olarak kırmızı elmayı düşünme denildiği vakit aksine kırmızı elma düşünülmektedir.
  • Kişinin sürekli etkileşim içinde olduğu sistemdir. Kişi istediği bilgiyi edinmede, anıyı hatırlamada bu sistem ile sağlamaktadır.
  • Korumacı bir sistemi vardır. Önek olarak kişinin refleksleri, kişinin fark etmeden, bilinçaltının kendisinin yapmış olduğu durumdur.
  • Günlük hayatta eksik kalan projeler ve isteği doğrultusunda yarım kalan işlerden ötürü bilinçaltı ne yapıp edip o açığı tamamlamak ile uğraşmaktadır. Bu durum kişinin psikolojik anlamda zarara uğramasına yol açar.

Rüyaların bilinçaltı ile bağlantısı nedir?

İnsanlar rüyalarında çoğu kez anlam veremediği sanki hiç görmediği birçok olayları görmektedir. Kişinin rüyasında daha önce hiç görmediği kişi, hiç uğramadığı mekân, cadde, sokak bu gibi birçok durumu yaşamadığını zannederek tuhaf bir rüyaymış gibi zanneder. Oysaki kişinin görmüş olduğu bu rüyada hemen hemen her şeyi önceden gördüğü ve işittiğinden dolayı rüya âleminde karşısına çıkmaktadır. Kişi rüyasında görmüş olduğu kişiyi daha önce görmediğini zannederek ileriki süreçte bu kişinin karşısına çıkması ile durumu tuhaf bir şekilde karşılar. Ancak kişinin günlük hayatta o kişiyi daha önceden görmesinden ötürü bilinçaltı sayesinde hafızasında oluşturabilmektedir.