Mors alfabesi nedir? Mors alfabesinin mucidi kimdir?

Kullanılan alfabenin harflerini sayı ve noktalama işaretleri ile nokta, çizgi ve boşluk dizgileri ile temsil edilen bir sistemdir. Gönderilmek istenen mesaj kodlar ile elektriksel akım ile ya da ışık yardımı ile iletim gerçekleşir. Bu alfabe Latin alfabesinin her bir harfi ile ilişkilendirilen genellikle bilgi aktarımı için kullanılan sistemdir.

Mors kodu sesli olarak radyo sinyallerinin açılıp kapanması ile kullanılabilmektedir. Bu alfabe ile iletişim için kurulan ilk hat ABD’de  Baltimore, Maryland ile başkent Washington arasında kurulmuştur. Bu hat ile gönderilen ilk mesaj 24 mayıs 1844 tarihinde İncilden bir cümleydi. 19. yüzyılda sanayi devrimi ile birlikte iletişim yolları da gelişmekteydi. Graham Bell’in telefonu icat etmesinden önce telgraf ve mors alfabesi gibi yollar kullanılarak iletişim sağlanmakta idi.   

Mors alfabesinin mucidi kimdir?

Kendisinin telgrafı da icat etmesi ile bu icadın adından almasını sağlayan Samuel Finley Breese Morse adında ünlü bir mucide aittir. Ancak Morse’un kullandığı bu sistemin kullanışı oldukça zahmetli idi. Asistanı olarak yanında çalışan Veil ile bu sorun üzerine odaklanmaya başladılar.

Veil sorunun iletilmek istenen kelimelerin oldukça uzun olmasına karşın kısa cümleler halinde anlamdırmak ve bu kısa cümlelerin duraklamalar ile karşı tarafa iletimi hızlı ve daha iyi anlamlandırmada çözüm sundu. Morse bu çözümün daha iyi olduğunu düşünerek bu şekilde kullanmaya başlanıldı. Bu şekilde bu kullanıma bir süre sonra Amerikan Mors Kodu olarak isimlendirildi.

Orijinal Mors Kodu ve Uluslararası Mors Kodu Arasındaki Fark Nedir?

Mors alfabesinin Avrupa da kullanılmasından kısa bir süre sonra, orijinal Mors alfabesinin İngilizce olmayan birçok metnin gönderiminden dolayı yetersiz ve ayrıca diyakritik işaretli (harfin altına veya üstüne konularak sesini değiştiren işaretler)harflerin kodlarından yoksun kaldı. Bu eksikliği gidermek için, 1851’de Avrupa Ülkeleri Konferansı tarafından Uluslararası Mors Kanunu olarak adlandırılan başka bir Mors kodu üretildi. İki sistemin birbirine benzemeyen yönleri bulunmaktadır, fakat Uluslararası Mors Kodu daha kullanışlıdır. Örneğin orijinal mors kodunda harflerin birkaçını temsil etmek için nokta ve boşluklar kullanırken, Uluslararası Mors Kodu tüm harfler için nokta ve kısa çizgiler ile oluşturulur.