Doğal gaz nedir? Denizden doğalgaz çıkarılabilir mi?

Başta metan ve etan gazı olmak üzere birtakım hidrokarbonlardan oluşan yanıcı bir gazdır. Renksiz ve kokusuz olan enerji kaynağı Türkiye de ilk kez 1976 yılında kullanılmıştır.

Kömür, petrol ve doğalgaz gibi fosil yakıtların milyonlarca yıl önce hayvan ve bitki artıklarının toprak altında kalması ile basınç ve ısı altında değişikliğe uğrayıp günümüzde oluşmuş ve kullanılmakta olan enerji kaynaklarıdır.

Çok uzun zaman önce, Çin’de tuz üretilirken enerji kaynağı olarak doğalgaz kullanıldığı bilin­mektedir. O zamanların çağın gerektirdiği koşullar neticesinde doğalgaz kaynağından kullanım yerine kadar kamıştan borularla taşınması sağlanmakta idi.

Doğalgaz Nerelerde Bulunur?

Doğalgaz genellikle dağların yamaçlarında ya petrol yatakları ile beraber ya da serbest olarak keşfedilmektedir. Günümüz  dünyasının doğal gaz rezervlerinin 100 trilyon m3 olduğu ön görülmektedir.

Denizden doğal gaz nasıl çıkarılır?

Denizden doğal gaz çıkarma işlemi deniz sondajlarının su üzerinde çalışmaya uygun platformlar ile yapılan sondaj operasyonları ile yapılmaktadır. İlk deniz sondajı, 1897 yılında Santa Barbara Kanalı’nda bir kara sondaj kulesinin tahta ayaklar üzerine yerleştirilerek kazılması sonucu yapıldığı bilinmektedir.

Deniz sondajları, kullanılan platformların su derinliğine bağlı olarak farklılık göstermesi sebebinden ötürü, sığ deniz ve derin deniz sondajları olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.

Bir bölgede kullanılacak sondaj platformu temel olarak deniz derinliği öncelikli olmak üzere denizin günlük durumu ve anlık rüzgâr şiddeti de göz önünde bulundurulup hesaplanması ile belirlenir.

Türkiye’de doğal gaz çıkarılıyor mu? Çıkarılan miktar ne kadarlık tüketimimizi karşılamaktadır?

Türkiye’de mevcut üretilebilir doğal gaz rezervi yaklaşık 4,2 milyar metre küptür. 2018 yılındaki üretilen doğal gaz miktarı ise yaklaşık 428 milyon metre küp olup miktar tüketimin %1’ini karşılamaktadır.

Doğal gazın keşfi

Doğal gazın ilk defa bulunup kullanılması 900’lü yıllarında Çin’de kullanıldığı düşünülmektedir. 1790 yılında İngiltere de kullanıldığı, sonra 1816 yılında ise ABD’ de kullanıldığı bilinmektedir. İlk doğal gaz boru hattı çalışması 1891’de ABD’de inşa edilmiştir.

Doğalgaz Nerelerde Kullanılır?

Doğalgaz ısınma ve elektriksel alanlar olmak üzere birçok alanda hemen hemen herkesin aktif olarak kullanıldığı enerji kaynağıdır. Kullanılan yerleri sıralamış olursak;

  • Mutfak,
  • Sıcak su ihtiyacında,
  • ısı veya elektrik üretiminde,
  • Motor yakıtı tüketimi,
  • Beyaz eşyaların boyanması,
  • Yapıştırıcı endüstrisi,
  • Metallerin kesilmesinde,
  • Mürekkep sanayisinde,
  • Antifriz eldesinde,
  • Seramik yapımında aktif olarak kullanılmaktadır.