Kara delik nedir? Kara delik gözle görülebilir mi?

Kara delik, astrofizik alanında çekim alanı çok yüksek olduğundan her türlü maddesel oluşumun ve ışınımın kendisinden kaçamayan kütlesi olağanüstü büyük bir kozmik cisimdir.
Kara delik aynı zamanda uzayda belirli nicelikteki maddelerin bir noktaya toplanması ile ortaya çıkan bir nesnedir de denilebilir.

Bu tür nesneler ışık yaymadıklarından ötürüde kara olarak nitelendirilmiştir. Kara deliklerin, tekillikleri nedeni ile üç boyutlu olmadıkları için hacimleri yoktur. Kara delikler içerisinde zamanın yavaş aktığı ya da hiç zaman kavramının olmadığı tahmin edilmektedir. Kara delikler Albert Einstein’ın genel görelilik kuramıyla tanımlanıp şekil almıştır.

Kara delikler nasıl keşfedildi?

Çeşitli dalga boylarını kullanarak dolaylı gözlem teknikleri ile keşfedilmiştir. Bu teknikler sayesinde çevresinde gerçekleşen oluşumların keşfinede ön ayak olmuştur.

Günümüzde kara deliklerin varlığı ilgili bilimsel gerçekler hemen hemen tüm bilim insanları tarafından onaylanmış ve kesinlik kazanmıştır.

Kara deliğin ölçüleri nedir?

Kara delik “çekimsel tekillik” diye adlandırılan bir noktaya yoğunlaştırılmış bir kütleye sahiptir. Bu kütle “kara deliğin olay ufku” denilen ve aslında tekilliği merkez alan bir küreyi oluşturur.

Bu kürenin hacmi, kara deliğin uzayda kapladığı yer olarak da düşünülebilir. Kütlesi Güneş’in kütlesine eşit olan bir kara deliğin yarıçapı yalnızca yaklaşık olarak 3 km’dir.

Kara delik gözle görülebilir mi?

Bir kara deliği doğrudan gözlemlemek mümkün değildir. Bir nesnenin gözle görülebilmesi için, o nesneden ışık çıkması ya da kendisine gelen ışığı yansıtması ile gerçekleşmektedir.

Ayrıca kara deliklerin olağanüstü çekim kuvvetinden ötürü çok yüksek X ışını yaymaktadır ve bu X yaymış olduğu X ışınınıda görmek mümkün değildir.

Kara deliğin tarihsel serüveni

kara delik gözle görülebilir mi?

Kara delik kavramı 18. yüzyıl sonunda ilk Newton tarafından evrensel çekim kanunu kapsamı doğrultusunda ortaya çıkmış denibilir. Ancak o dönemde ışık hızı ile ilgili yapılan çalışmalardan ötürü bu kozmik çalışma aksatılmıştır.

Dolayısıyla kara delik kavramı ancak 20. yüzyılın başlarında ve özellikle Albert Einstein’ın genel görelilik kuramının ortaya atılması ile bir kavram olmaktan çıkarılıp bu kozmik konu hakkında çalışmalar yapılmıştır.