NAVTEX nedir? NAVTEX ilanı ne demektir?

NAVTEX (Navigational telex), uluslararası orta frekans ile çalışan, gemilere olası tehlike, güvenlik, hava raporları ve uyarma gibi otomatik olarak yazılı bir şekilde iletişim sağlayan haberleşme sistemidir.

Bu iletişim odaklı cihaz, kıyıdan yaklaşık 740 km (400 NM) uzaklıkta tek yönlü yayın yapan kıyı istasyonundan otomatik olarak gün içerisinde ve bitimine değin raporları almaktadır.

navtex ilanı nedir?

NAVTEX yayın akışları 4 saatte bir ücretsiz olarak kıyı şeridinde bulunan tüm cihazlara ücretsiz olarak yapılmaktadır. Hava raporu yayınları ise basit kısa formatta yayınlanır.

NAVTEX, Uluslararası Denizcilik Organizasyonu’nun (IMO) ve Küresel Denizde Tehlike ve Emniyet Sistemi’nin (GMDSS) bir parçası olduğundan çoğu ülkelerin kullanımındadır.

Ayrıca denizcilere, istenilen zamanın hava tahminleri, seyir bilgileri, aciliyet emirleri ve uyarıları ve denizde çalışma yapılan sahalar hakkında bilgi veren haberleşme cihaz sistemi olarak kullanılmaktadır.

Türk denizlerinde NAVTEX

Türk karasularında Navtex Mesaj ve Seyir duyuruları Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Seyir, Hidrografi ve Oşiongrafi Dairesi Başkanlığı tarafından Antalya, Samsun, İstanbul ve İzmir yayın istasyonlarından iletişim sağlanarak haberleşme sağlanmaktadır. Seyir duyuruları Sivil – Askeri tüm Gemi ve Tekneler için aynı uyarılarda olduğundan ötürü bağlayıcı niteliğindedir.

Bu seyir duyuruları aynı zamanda Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü web sayfasından da yayınlanarak denizcilerin güvenli seyirleri garanti edilmesi sonucu hizmet edilmektedir.

NAVTEX ilan etmek ne demektir?

Navtex, denizcilere, meteoroloji tahminleri, seyir bilgileri, aciliyet, emniyet ve denizde çalışma yapılan sahalar hakkında bilgi veren haberleşme cihaz sistemidir. Ülkelerin Deniz Kuvvetleri, denizlerde yapacağı eğitim ve tatbikatların bilgisini önceden bu yolla duyurularak, bu sahalara girilmemesi konusunda uyarılarda bulunuyor. NAVTEX ilanı, NAVTEX cihazı üzerinden bu yapılan bildirimleri ifade etmesi sonucunda gerçekleşir.

Gönderilen mesaj formatların gönderilmesi için kullanılan sistem ise şunlardır;

Baltık Denizi için NAVTEX mesajı

NAVTEX mesajları bu bölgedeki yayın için ikili kodlama sistemi kullanmaktadır. Bütün NAVTEX mesajları, mesajın başlangıcını belirten ZCZC harfleri ile başlar ve B1, B2, B3 ve B4 serileri kapsamında 4 karakter ile devam etmektedir.

  • B1 Karakteri: İstasyon adını ifade eden harf bulunur.
  • B2 Karakteri: Gönderilen mesajın içeriğini belirten harf bulunur.
  • B3, B4 Karakterleri: Mesajın sıra numarasını belirtir.

 Örnek olarak gönderilen mesajlar;

  • ZCZC
  • B1, B2, B3, B4
  • Mesaj zamanı (GMT)
  • Seri tanıtım numarası
  • Mesaj İçeriği (…)
  • NNNN

şeklinde haberleşme sağlanır iken bu tarz iletişim sağlanmaktadır.