Porselen nedir? Porselen nasıl yapılır?

Yalnızca doğal kaynaklı hammaddelerden üretilebilen, beyazlığını kullanılan boyalardan değil, sadece kullanılan hammaddelerin bileşenlerinden alan,  yaklaşık 1400°C pişirilerek pekişen, ışık geçirgenlik özelliği barındıran, sağlıklı bir ürün olarak yapılmaktadır.

Ev ve otel grupları olarak iki tip porselen türü vardır. Ev porselenleri, yüzeyine ışık tutulduğunda, ışığı geçirebilen porselenlerdir. Otel porselenleri ise, daha kalın üretildiğinden çoğu ışığı geçirememektedir.

Üretilen tabak kalın olur ise, tabağın içine bırakılan yemeğin sıcaklığı daha geç soğur ve yemeğin tadını daha iyi tadlandırır.

Porselen türleri genellikle 3 farklı kategori altında incelenmektedir. Bunlar:

 1. Sert Porselen
 2. Yumuşak Porselen
 3. Çin Porseleni

Aralarında ana hammadde ve pişirilme şekilleri farklıdır. Bu temel farklar neticesinde birbirinden ayrılırak birçok farklı amaçlarda kullanılmaktadır. Örneğin yumuşak porselen, içeriğindeki kuvars ve feldspat gibi malzemelerden ötürü düşük fırınlanma sıcaklığı ile ayrışmaktadır.

Porselen nasıl yapılır?

Porselen 4 farklı üretim aşamasından geçerek istenilen ürün haline gelmektedir. Tüm porselen türünde ürünler sırası ile proses kontrolü, hamur hazırlama, şekillendirme ve pişirim süreçlerinden geçmektedir.

1.Proses kontrol

 • Hamur Hazırlama biriminden sevkiyatına kadar geçen tüm süreçten ürünlerin kriterlerinin uygun olarak üretilmesini kontrol etmektedir.
 • Kritere uymayan uygulamalar durdurularak, ürünün bir kerede doğru yapılması sağlanmaktadır.
 • Uygun olmayan kriterler ilgili olarak birimlere bilgi verilir, gerekli düzeltmeler ve önlemler alınır.

2.HAMUR HAZIRLAMA

 • Hammadde olarak kil, kaolen, kuvars, K-feldspat, kalsit, dolomit kullanılır.
 • Şekillendirilecek ürüne göre belirlenen oranlarda çamur karıştırılarak ayrı ayrı işlemlerden geçirilir.
 • Döküm yöntemi ile şekillendirme yöntemi için de döküm çamuru hazırlanmaktadır.
 • Sırlama bölümünde ise kullanılacak şeffaf ve renkli sırlar hazırlanır.

3.ŞEKİLLENDİRME

Üç farklı şekillendirme yöntemi mevcuttur. Bunlar;

 1. Plastik şekillendirme: Plastik şekillendirme yöntemi ile fincan, kupa, bazı tabaklar, kase, tuzluk, şekerlik, çorbalık, tencere, yumurtalık gibi istenilen ürünler yaplamaktadir.
 2. Döküm şekillendirme: Basınçlı döküm yöntemi ile kayıklar, fırın kapları amorf yapılı ürünler, tuzluk ve biberlikler, kürdanlıklar, sosluklar, çorbalıklar, demlikler, demlik ve çorbalık kapakları, kaşıklar, bazı oval tabaklar, biblolar gibi ürünler üretilmektedir.
 3.  Pres ile şekillendirme yönteminde ise yuvarlak tabak, oval tabak, çukur tabak, kayık tabak ve kase üretimi yapılabilmektedir.

4.PİŞİRİM

BİSKÜVİ PİŞİRİM

Şekillendirme bölümünden sonra şekillendirilen ürünler sırlama öncesinde sonraki belirli bir mukavamet ve su emme kapasitesine sahip olabilmesi ve rutubetlerini attıktan sonra 1000°Cde ortalama 15-17 saatte biskuvi pişirim yapılmalıdır.

SIRLAMA

Bisküvi pişirimi yapılan mamuller artık bu işlem esnasında hamur hazırlama bölümünde hazırlanan sır ile Daldırmalı sırlama yöntemi ile sırlama yapılmaktadır.

Porselen ve seramik arasındaki farklar?

Seramik, toprak altında var olan farklı türde kayaların çeşitli dış etkenler tarafından parçalanması ile ortaya çıkan bazı maddelerin birleşimi ile oluşmaktadır. Porselen ise tamamen killi topraktan çıkarılarak üretilir ve seramikten daha yüksek sıcaklıkta pişirilmektedir. Seramik mat bir malzeme olarak üretilir, ışığı geçirmemektedir ancak suya karşı daha az dirençlidir. Porselen ise bardaklar, demlikler gibi sürekli su ile temas halinde olduğundan şeffaf olması gereken eşyalarda kullanılmaktadır. Porselen, seramiğe nazaran daha az dayanıklı olmasından ötürü, duvar kaplama işlemlerinde seramik daha çok tercih edilmektedir.