Ümit Burnu nerededir? Ümit Burnu keşfi ne zamandır?

ümit burnu nerededir?

Ümit Burnu Güney Afrika Cumhuriyeti’nde Cape Yarımadası’nda yer alan ülkenin en uç noktasıdır.
Denize doğru uzanan kayalığı ile ünlü bu Ümit Burnu denizden yaklaşık 245 metre yüksekliğe sahiptir. Afrika’nın en güney kuptu sanılanın aksine ümit burnu noktası değildir, kıtanın gerçek güney ucu Ümit Burnu’nuna 160 km güneydoğusunda yer alan Agulhas Burnu’dur. (Cape Agulhas).

Ümit Burnu keşfi ne zamandır?

1488 yılında Portekizli kâşif Bartolomeu Dias tarafından keşfedilmiştir. Ümit Burnu 34° 21’26” S, 18°28 25″ E Koordinatları üzerinde yer almaktadır. 

Portekizli Bartolomeu Dias, , Kral II. Joao’nun emri üzerine doğuya ve oradaki baharatlara ulaşılabilmek için bir deniz yolu bulabilmek için keşfe çıkmıştır. O zamanlarda ticaret yolları çoğunlukla kara yolu ile bir kısmı ise deniz yolu ile gerçekleşmekte idi.
Bundan dolayı doğuya ticaret yapmaya giden tüccarlar Ortadoğu ülkelerini tümü üzerinden geçmek zorunda idi. Ünlü tarihçilerin araştırmalarına göre Dias, Ümit Burnunu keşfetmesi üzerine kral’a haber verince, kral bu keşfin doğuya ulaşan su yollarının kısa zamanda açılmasını sağlayacağını düşünmüş, bu nedenle bu uç noktanın adını Ümit Burnu olarak değiştirmiştir.

Ümit Burnu’nun Doğal özellikleri nelerdir?

ümit burnu nerededir?

Ümit Burnu’nda yer alan Protea ünlü bir çiçek türüdür. Ümit Burnu, çok zengin bir doğal popülasyona sahip olmasından ötürü burada Akdeniz iklimi’ni andıran bir iklim ortaya çıkmıştır. Ümit Burnu, Güney Afrika’nın topraklarından farklı olarak çiçekli bitkilerle kaplı ağaçsız bir bölge olarak önemini korumaktadır.

Bu bölgeye o kıtada yaşayanlar arasında “sık çalı” anlamına gelen “fynbos” denilmektedir. Özellikle protea (Protea cynaroides), funda çeşitleri (Erica cinsi) ve Elytropappus rhinocerotis gibi birçok endemik bitki türü barındırmaktadır.

Ümit Burnu, hayvan türleri bakımından da zengin bir ekosisteme sahiptir. Babun, kaya tavşanı, Kap susamuru ve antilop çeşitleri bu bölgede bulunan memeli hayvanlar arasında yer almaktadır. 
Güneşkuşu ve balcıkuşu hayvan türleride bu bölgede çok görülen kuş türleri arasında yer almaktadır. Karada çeşitli türlerde kertenkele, yılan ve kaplumbağalara rastlanılmaktadır.

Ümit Burnu’nun batısında yer alan False Koyu ise deniz yaşamı bakımından çok zengin bir bölgedir. Bu koyda yer alan Penguen ve kürklü fok türleri sahil şeridinde yaşayan canlılardır.
Bu bölgede kambur balina, katil balina ve çeşitli yunus türleri ayrıca görülmektedir. False Koyu özellikle beyaz köpekbalığı için önemli bir yaşam alanı olarak önem arz etmektedir.